Waals, Jos K. van der (2001). Op eigen kracht. Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren.