Intellectueel Kapitaal, tweede jaargang nr. 3, september/oktober 2003