Library

Publication
28-01-2019
Deze reflectie biedt een terugblik op de vier studies in het themanummer van Pedagogische Studiën (95), die elk nieuwe of een bevestiging van bestaande inzichten bieden in de complexe dynamiek rond de...
Interview
03-09-2018
Zandra Booij en haar team van OTIB stelden een video-interview samen over werkplekleren en leercultuur. Op Trendfiles.otib.nl vind je veel actuele cijfers over de installatiebranche. Ook in de install...
Interview
25-07-2018
Julian de Bock - student van Agora Roermond - heeft een helder videoverslag gemaakt waarin we samen met leerlingen en leraren van Agora op zoek gaan naar het antwoord op de vraag: "Wie is de leraar va...
Publication
23-06-2018
  This is an overview of all publications by Joseph Kessels from 1993 - present. The second PDF contains a separate overview with all publications in English, French, Chinese, Portugese and Russi...
Publication
22-06-2018
This document contains the non-Dutch publications by Joseph Kessels. A separate overview is available with publications including the Dutch books, articles and book chapters.
Publication
21-06-2018
The vast amount of previous research on project management competence does not provide a basis for educational needs.Analyzing previous research poses two challenges: the lack of a uniform list of com...
Publication
15-06-2018
Het ene moment zit je met een groep vakgenoten onder een appelboom in de tuin, het volgende moment ben je met elkaar een organisatie. Omdat je hebt besloten dat je samen wilt werken. Zo makkelijk kan...
Interview
16-05-2018
Opgenomen in de jubileumbundel: Voor je het weet ben je een organisatie. Verhalen van 40 jaar K&S (2018) pag. 14-18. Utrecht: Kessels & Smit. Op de tafel waaraan ik aan het Jubileumboek schrij...
Interview
06-05-2018
De zorgsector stevent af op een gigantisch personeelstekort. Om structureel meer mensen te trekken én te behouden, is een duurzame leer- en werkomgeving nodig. Maar hoe ontwikkel je zoiets? En hoe ver...
31-03-2018
Hoe vind je een duurzaam antwoord op de vraag wat de Zin van Afscheid is?
Publication
17-03-2018
Tijd om verder te kijken dan onze (economische) neus lang is Veel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het dogmatische geloof in marktwer...
Publication
09-03-2018
De opleidingenin de zorg hebben een lange traditie en zijn nauw gekoppeld aan de werkpraktijk. Voor de emancipatie van het verpleegkunidge beroep was het echter belangrijk om weg te bewegen van de wer...
Interview
08-03-2018
Scholen raken onderweg teveel kinderen kwijt. Dat vindt emeritus-hoogleraar Joseph Kessels. Er wordt teveel getoetst en daarmee teveel faalmomenten gecreëerd. De oplossing zit volgens hem in een schoo...
Publication
18-12-2017
Het is wonderlijk dat we het pedagogische hart op zo’n goede plek hebben zitten en tegelijkertijd een vast curriculum voorschrijven, met uniforme eindtermen en gestandaardiseerde toetsen. Volgens de Pisa-...
Publication
08-12-2017
Persbericht: Opleidingskunde. Leren in het werk, rond het werk, voor het werk is verschenen in een volledig herziene 3de druk. In 1989 kwam dit boek voor het eerst op de markt. Joseph Kessels en Cora...
Publication
04-10-2017
Dr. Suzanne Verdonschot stelde een liber amicorum samen bij het afscheid van Prof. dr. Joseph Kessels. Kessels ging met emeritaat als hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente....
25-09-2017
Leiderschap zien we vaak als een individuele eigenschap. Je hebt het of je hebt het niet. Leiders beschikken over bijzondere eigenschappen waardoor zij in allerlei situaties kunnen leiden. De rest van...
Publication
14-09-2017
Gerben Wynia van Uitgeverij Flanor en Elizabeth Mollison stelden een bundel samen met teksten van Henk Romijn Meijer over Herman Gordijn.    Het boek bevat de tekst van een gesprek tussen de...
14-08-2017
Joseph Kessels and Ivar Troost have written the screenplay for a short and animated video on Distributed Leadership and Learning Culture. The guiding questions are: What is distributed leadership, how...
Publication
24-06-2017
Herman Gordijn (1932-2017) behoort tot de belangrijkste Nederlandse schilders van de afgelopen zestig jaar. In de afgelopen zestig jaar werkte Gordijn aan een buitengewoon consistent oeuvre. Van tijde...
Publication
07-05-2017
Joseph Kessels en Ivar Troost schreven samen een scenario voor een korte animatiefilm over Gespreid Leiderschap en Leercultuur. De centrale vraag luidt: Wat is gespreid leiderschap, hoe verhoudt het z...
Publication
01-03-2017
Maandag 16 januari was de blauwe maandag van het jaar 2017. Voor de Bildungscheurkalender koos Joseph Kessels een citaat van Jean-Paul Sartre uit Walging (La Nausée). Het tijdschrift VanTwaalftotAchtt...
Publication
23-01-2017
In this case study, we investigate how the development and impact of teacher leadership through a Master’s programme can be supported by a design that encourages boundary crossing activities between s...
30-11-2016
De centrale thematiek in het huidige opleidingskundig onderzoek is het leren van professionals. In dit overzichtsartikel krijgt de leraar daarbij bijzondere aandacht, naast de opleiding en ontwikkelin...
04-10-2016
De Bildung Scheurkalender 2017 is verschenen. 365 collega's hebben een inspirerende uitspraak over onderwijs gekozen en deze in ongeveer 200 woorden nader toegelicht. Henk Sissing heeft ze mooi sameng...
Publication
11-04-2016
Op 31 maart 2016 is tijdens het VO-congres de publicatie Kern van het vak! Een gedeelde kennisbasis voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gepresenteerd. De eerste stap naar het register was d...
Publication
03-04-2016
Als we er van uitgaan dat in een kenniseconomie werken en leren steeds dichter bij elkaar komen te liggen, dan is het alleszins van belang om aandacht te besteden aan de vormen van leiderschap die het...
Publication
31-03-2016
In het Middelbaar Beroeps Onderswijs is ‘Intake’ een verzamelnaam voor alle administratieve handelingen, procedures, activiteiten, opdrachten, portfolio- en kennismakingsgesprekken die plaatsvinden, v...
Interview
06-03-2016
Michel van Laere sprak met Joseph Kessels over de toekomst van het onderwijs voor een interview in het tijdschrift Klasse. Aanleiding was het verschijnen van een artikel over de ontwikkelingen op de a...
Promovendus
18-12-2015
Promotie (18 december 2015) Liesje Reynders verdedigde haar proefschrift ‘Continuous Professional Development, it's all in the game. A series of studies on different perspectives for continuous profes...
Publication
21-11-2015
De Bildung Scheurkalender 2016 is verschenen. 366 collega's hebben een inspirerende uitspraak over onderwijs gekozen en deze in ongeveer 200 woorden nader toegelicht. Henk Sissing en Erno Eskens hebbe...
Publication
18-11-2015
Dit hoofdstuk vormt een onderdeel uit de bundel die Marinka Kuijpers en Reinekke Lengelle samenstelden ter gelegenheid van het afscheid van Frans Meijers als lector Pegdagogiek van de Beroepsvorming a...
Publication
06-10-2015
April 2016, Volume 9, Issue 1, pp 21-42 In recent years policy makers’ interest in the professional development of school leaders has grown considerably. Although we know some aspect of form...
Promovendus
09-09-2015
On September 9, 2015 Suk Jean Kang defended his doctoral thesis at the University of Twente. The study explores the relationships between leadership characteristics, organizational culture, knowledge...
Publication
21-08-2015
Kessels, J.W.M. (2015) Wat valt er aan talent strategisch te managen? Een aanvalsplan voor oorlogsbuit en het creëren van rijke leeromgevingen. In B. Overduin & J. Hoogendoorn (eds.) Strategisch t...
Publication
13-08-2015
Julius van der Vaart maakte met Joseph Kessels een videoclip over de leercultuur in bedrijven en de invloed daarvan op formele opleidingen. De clip probeert duidelijk te maken dat opleidingen weinig e...
Publication
18-06-2015
In het daltononderwijs is reflectie een van de kernwaarden. Maar leerlingen bouwen vaak een hekel op aan alles wat aan reflectie doet denken. Onze eigen reflectieterreur zou moeten plaatsmaken voor he...
Publication
07-06-2015
Bestaat er zoiets als nieuw leiderschap en wat is dan het oude leiderschap? Hoe beoordelen verschillende organisaties het belang van leiderschapsontwikkeling, door welke visies laten zij zich inspirer...
Publication
25-04-2015
Julius van de Vaart maakte een videoclip over het begrip Tweedehands Kennis, een thema dat Joseph Kessels eerder beschreef in de publicatie Tweedehands Kennis. Klik deze link voor de videoclip. Hieron...
Publication
25-04-2015
Julius van der Vaart maakte met Joseph Kessels een videoclip over transfer bij opleidingen. Zij proberen duidelijk te maken dat opleidingen weinig effect hebben op een werkomgeving als je medewrkers d...
Publication
13-03-2015
De Alumnikring Andragologie heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam het initiatief genomen voor het forumdebat over flexibel hoger onderwijs. De educatie van volwassenen en een leven l...
Interview
11-02-2015
Tessy van Rossum voerde een gesprek met Joseph Kessels bij de lancering van een nieuwe opleiding voor Arbeidsdeskundigen die ondersteuning biedt bij het zoeken naar passend werk voor mensen met een ps...
Publication
09-11-2014
Kang, S.J., Kessels, J.W.M., Lee, E.S., Cho, Y.S. (2014) Leadership Characteristics in Leading Korean Firms and Their Implications for HRD. In Exploring leadership from a Human Resource Development pe...
Publication
23-10-2014
Kessels, J.W.M. (2015). Andragogy. In R. Poell, T.S Rocco, & G. Roth (eds.). The Routledge Companion to Human Resource Development. Chapter 2. Oxford: Taylor & Francis. The field of Human Res...
Publication
11-09-2014
Op 11 september 2014 verzorgde Joseph Kessels de toespraak bij de opening van het Haagse Schooljaar in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Leidende vragen in zijn voordracht waren: Hoe kunnen we leraren onde...
Interview
14-08-2014
Video-interview door Michiel Nannen ter voorbereiding op het event MAAK HET MEE! MAAK HET MEE is hét change event van 2014. Een actie-onderzoek naar verander-ervaringen. Wat ervaar je als je verandert...
Promovendus
25-06-2014
Leiderschap van Leraren wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren voor innovatie en kwaliteitsverbetering in scholen. Leiderschapskwaliteiten zijn echter geen standaardonderdeel van de opl...
Interview
23-04-2014
Miloe van Beek interviewt Marloes Bouwmeester, Laura Babeliowsky en Joseph Kessels over introverte ondernemers: Specialiseren is sowieso een must voor introverte ondernemers, meent Bouwmeester: “Ergen...
Interview
13-04-2014
Hoe zet je als industrieel bedrijf het opleiden van medewerkers strategisch in, zodat dit bijdraagt aan je organisatiedoelstellingen? Hoogleraar Joseph Kessels pleit voor een duurzaam partnerschap met...
Publication
12-04-2014
In aansluiting op het onderzoeksrapport Een aantrekkelijke leeromgeving voor schoolleiders van Hulsbos, Evers, Kessels en De Laat (2014)  verscheen ook deze begeleidende brochure met de titel Al...
Publication
11-04-2014
‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleidersUtrecht, 13 mei 2014 Schoolleiders leren minstens zoveel op informele wijze als zij leren via formele vormen van professionalisering. Dat infor...
Publication
10-04-2014
  Kessels, J.W.M. (2014). Terugkijken om vooruit te komen: Daltonleraren als reflectieve professionals. In R. Berend & P. Sins (eds.) Reflectie in het Daltononderwijs. Geschiedenis, praktijk...
Interview
15-03-2014
Wat is gespreid leiderschap?Het concept gespreid leiderschap beschouwt leiderschap als een interactieproces tussen leiders, volgers en de situatie waarin zij zich bevinden (Hulsbos, Andersen, Kessels,...
Interview
24-01-2014
Alles draait om de leraar Interview van Dick Both met Joseph Kessels in dRS Magazine online  ‘Mijn vertrekpunt is de leraar. Met het oog op de ontwikkeling van de leerling hebben we er belang bij...
Publication
01-12-2013
Hulsbos, F., Kessels, J., &Teeuwisse, E. (2013). Epiloog Jong Talent. Opleiding en Ontwikkeling. (4) 48-51. In 2011 en 2012 verschenen in O&O vijf artikelen in de reeks ‘Jong talent’. In deze...
Interview
11-11-2013
Interview met Mariel Rondeel en Christa Schenderling (2013) Joseph Kessels is samen met Cora Smit oprichter van Kessels & Smit, The Learning Company. In de afgelopen 35 jaar groeide dit profession...
Publication
28-10-2013
In een extra lang VCA Report voert Ghieslaine Guardiola een gesprek met Joseph Kessels over het belang van een waarderende benadering bij veilig werken. "Je kunt niet slim zijn tegen je zin!" Klik hie...
Publication
31-08-2013
Deze literatuurstudie is opgevat als een essay en verkent de richtingen waarin het onderwijs zich de komende15 tot 20 jaar kan ontwikkelen en eindigt met een innovatie- en onderzoeksagenda voor het on...
Publication
01-04-2013
Is de docent in charge als het gaat om zijn eigen professionalisering? Te sterke sturing van buiten regelt de professionele ruimte weer dicht en afrekenen op prestaties is een instrument met een beper...
Promovendus
18-01-2013
We conducted three studies: a survey study, a case study and a game simulation. We studied 'collective learning', the closely related concept of 'social individual learning',their relationship, and th...
Interview
17-12-2012
  Schoolleiders hebben met steeds meer belanghebbenden in en om de school te maken. Volgens het promtieonderzoek van Bas de Wit, beleidsadviseur bij de VO-raad, zorgt dit krachtenveld met enige r...
Publication
01-12-2012
Knitted patterns or contagious hotspots? Linking views on knowledge and organizational networked learning Abstract Purpose – This paper aims to propose a framework which connects perspectives on knowl...
Publication
24-11-2012
  Joseph Kessels schreef de Epiloog van het Ontwerpboek. Onderdeel van het ontwerpboek is een cross case analysis van de verschillende ontwerppraktijken die in het boek zijn beschreven. De epiloo...
Publication
23-11-2012
  Als het leren zo noodzakelijk is voor een organisatie, bestaat er dan ook zoiets als een speciaal leerplan voor organisaties? Dat is de centrale vraag waarop het concept van het corporate curri...
Interview
23-11-2012
Jori Stam maakte een scherp interview over de toekomst van het onderwijs voor de blog: werkenaanonderwijs.nl Belangrijke thema's zijn het sturen op prestatieafspraken en het ontwikkelen van het indivi...
Publication
22-10-2012
  Deze blog verkent de relatie tussen drijfveren in de kunst en de mogelijkheden voor leiderschap: Kunst voor leiderschap heeft met romantiek waarschijnlijk weinig van doen. Als geen ander bedrij...
Publication
21-10-2012
    Deen, E., Kessels, J.W.M., & Van der Werff, M. (2012). Leerteams als motor van de kennispomp. In. Rondeel, M. (red.) Het ontwerpboek: leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vern...
Interview
17-10-2012
  Céline Hoeks voerde voor het online blad Vice Versa een gesprek met Joseph kessels over innovtie in de ontwikkelingssamenwerking. Het gesprek rond "Vijf vragen ..." maakt een onderdeel uit van...
Publication
01-09-2012
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. Professionele ontwikkeling van leraren is dan ook cruciaal. Maar zien leraren dat? Komen ze aan die eigen ontwikkeling toe? E...
Publication
01-07-2012
Professionele ruimte voor leraren staat hoog op de politieke agenda. Op dit moment is er een wetsvoorstel over dit thema in behandeling bij de Tweede Kamer. Professionele ruimte zou moeten leiden tot...
Interview
09-06-2012
Rob Voorwinden: "Een goede schoolleider schermt zijn leraren af van administratief geneuzel en opgedrongen prestatieafspraken. Dat vindt Joseph Kessels, hoogleraar opleidingskundig leiderschap aan de...
Interview
09-06-2012
Joep Schrijvers: "Joseph Kessels, hoogleraar en ontwikkelaar Wie ooit een bedrijfsopleiding heeft gevolgd, heeft zijn invloed ondergaan. Taakgericht opleiden, lerende professionals, kennisproduct...
Publication
16-05-2012
Our images and views of leadership have been deeply informed over the course of history by perceptions of leaders as heroes, great pioneers and courageous protectors. Current employment agreements are...
Publication
30-03-2012
Oratie: leraren ontplooien zich beter door gespreid leiderschap Gespreid leiderschap zorgt ervoor dat leraren beter hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen.Talentontwikkeling van leraren draagt me...
26-03-2012
De Jong, T., Verdonschot, S.G.M., & Kessels, J.W.M. (2012). Shop assistants as instigators of innovation: analysis of 26 innovation initiatives in 17 Dutch supermarkets. Int. J. Strategic Change M...
Publication
25-03-2012
Samenvatting Opvallend is dat veel interventies die leiden tot doorbraken in innovatieprocessen, kenmerken hebben van onderzoeksinterventies. Bijvoorbeeld: elkaar bevragen over drijfveren en belangen,...
Publication
10-12-2011
We Presteerden nog lang en gelukkig .... Tjip de Jong en Simon van der Veer (2011), met bijdragen van: Arend Ardon, Hans Vermaak, Joseph Kessels, Marijke Lingsma, Eric Koenen, Tamira Nicolai - van Vug...
Interview
10-11-2011
  Knowledge Productivity in Korea. KEF Interview with Prof. Joseph Kessels and Mr. Suk-Jean Kang in Magazine of Korean Employers Federation (November, 2011)  
Publication
09-11-2011
  Kessels, J.W.M. Verdonschot, S. De Jong, T. (2011) Characteristics of learning environments which support knowledge productivity and which facilitate innovation. In IPOB (ed.) The future of kno...
Interview
28-10-2011
Voortdurend leren en soms radicaal vernieuwen hoort bij de kenniseconomie van deze eeuw. Daardoor gaat het werken zelf ook steeds meer op leren lijken. Dat zei professor Joseph W.M. Kessels onlangs op...
Interview
27-08-2011
Niet management maar faciliteren (2011): Interview met Joseph Kessels door Iris Bakker en Theo van der Voordt. Hoe kan het beste van een kenniswerker naar boven worden gehaald? We praten hierover met...
Interview
09-03-2011
Bron: TvOO (2011), jrg 1, nr. 1. Voor het eerste nummer van het nieuwe Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisates (TvOO) heeft Ilse Engwirda een interview gemaakt met Joseph Kessels over de relatie...
Publication
04-03-2011
Voorwoord bij de 2de volledig herziene druk van het Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. 537 pp. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnen van deze tweede editie van...
Publication
25-01-2011
Kessels, J.W.M. (2011). Je kunt niet slim zijn tegen je zin. Kennisontwikkeling en sociaal kapitaal in een kennisintensieve organisatie: uitdagingen voor een opleidingsinstituut. I.O. In Opleiding. 1...
Publication
15-12-2010
  Kessels, J.W.M. & Bodegom, R. van (2010). Verantwoordelijk Leiderschap. Duurzaam omgaan met organisaties en met je zelf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 62 p. ( ISBN 978-90-313 87571 NUR 8...
Publication
01-12-2010
360 degree feedback: how many raters are needed for reliable ratings on the capacity to develop competences, with personal qualities as developmental goals? Abstract: 360 degree feedback is a widely...
Publication
17-11-2010
  Kessels, J.W.M. (2010). Dilemma’s rond zelfsturend leren. In: H. Bax & W. van Limpt (Eds.) Wat je wordt, bepaal je zelf. De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie. Aal...
Interview
31-10-2010
Interview van Wim Laverman met Joseph Kessels in Building Business, Oktober 2010
Publication
01-07-2010
Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (2010). Omgaan met lastige groepen. Amsterdam: Reed Business. Herziene druk, 96 p. (ISBN 978 90 6155 467 7;  NUR 841) Met veel plezier hebben we aan Omgaan met...
01-07-2010
Kessels, J.W.M. (2010). Als leren een lust is, dan moet de relatie tussen opleiding en zorg er wel een van liefde zijn! Onderwijs en Gezondheidszorg. (4) 35 – 36. (ISSN 0920-8100) De zorg heeft het on...
Promovendus
16-04-2010
An explorative study on the relationship between social capital and learning in knowledge productive networks. With empirical data from seventeen networks a theoretical framework is presented in which...
Promovendus
09-04-2010
A study on the role of personality, attitudes and feedback concerning professional development. An important conclusion of this study is that the experienced meaningfulness concerning competence devel...
Publication
15-12-2009
In de literatuur zijn diverse pogingen te vinden waarin auteurs een verband leggen tussen opleidingsinspanningen van organisaties en economische opbrengsten (Den Breejen, 2004; Phillips, 1997; Swanson...
Interview
14-12-2009
Frankfurter Allgemeine Zeitung 14-12-2009: Wir gehören denen die für uns denken. Interview of Joseph Kessels by Sebastian Baltzer
Publication
14-12-2009
In 2009 bestond het tijdschrift Develop vijf jaar. Een mooi moment om stil te staan bij de dynamische wegen die het werkgebied van opleiden, leren en ontwikkeling heeft afgelegd. Het is de moeite waar...
Promovendus
24-09-2009
A series of studies to explore and enable learning in innovation practices. The results support eleven design principles for innovative practices, and revealed disx factors that influence the various...
Interview
19-06-2009
'Geloof in eigen kunnen is alles' Mirjam van Immerzeel , Joseph Kessels (profiel) (2009); Bron: Re-Public - Over werken aan Nederland, nr. 24 - juni 2009: Thema Opleidingen. Wekelijks magazine voor am...
Publication
09-02-2009
Dommel Valley Event 2009: Knowlege Productivity: Philips - OCé Click here for the recorded key note of Joseph Kessels: The Human Factor in Knowledge Productivity
Interview
05-01-2009
In een kennissamenleving krijgt het werk steeds meer kenmerken van leerprocessen. De klassieke tegenstelling tussen theorie en praktijk en tussen denkers en doeners zullen verdwijnen. Daarom moeten le...
Interview
13-12-2008
Kessels & Smit. Twee namen, één begrip. Een sterk merk. En dat al decennialang in opleidingenland.Gehuisvest aan de Maliebaan 45 in Utrecht, sinds zij ruim 10 jaar geleden besloten verder tegaan a...
Interview
30-08-2008
Het roer moet om, vindt Joseph Kessels. “Command and control heeft zijn langste tijd gehad.” De dean van TSM Business School pleit voor democratische organisaties. Een belangrijke inspiratiebron is he...
Promovendus
19-06-2008
The empircal study was carried out in six Chinese organizations - private-owned, foreign-invested, and state-owned. Although great advancements have been made, China still faces large demands to incre...
Publication
01-02-2008
Deze beschouwing handelt over de wijze waarop de inzichten uit mijn studie andragologie (1972-1979) een rol spelen in mijn huidige werk. Het centrale thema is steeds geweest het ontwerpen van opleidin...
Interview
18-01-2008
TSM Business School, 2008
Publication
01-01-2008
  Kessels, J.W.M. (2008). Maatschappelijk Verantwoordelijke Business Schools. Develop, nr. 3, 33-39. (ISSN 1574 – 8138) Maatschappelijk Verantwoordelijke Business Schools. Management educatie ten...
Interview
01-01-2008
Brand Eins, Wirtschaftsmagazin: Interview mit Peter Laudenbach: "Joseph Kessels ist ein kultivierter, sehr aufmerksamer Herr mit leiser Stimme und radikalen Ideen. Er und seine Partnerin Cora Smit hab...
Promovendus
10-12-2007
Designing and testing a method to diagnose knowledge productivity and plan for enhancement. After exploring the concept of knowledge productivity from the perspectives of knowledge management (KM) and...
Publication
15-11-2007
Kessels, J.W.M. & Kwakman. K. (2007). Interface: Establishing knowledge links between higher vocational education and business. Higher Education.An International Journal of Higher Education and E...
Promovendus
28-09-2007
A study on the identification, assessment and recognition of actual competencies of highly-skilled immigrants. The multiple case study showed that in practice the distinction between an assessment pro...
Interview
01-03-2007
Passie doet kennis zoeken, vinden en delen (2007) interview door Désireé Crommelin in Intelectueel Kapitaal jrg 6, nr 2.   "Waar behoefte aan is, is aan een manager die mensen weet te verleiden m...
Publication
01-01-2007
  Kessels, J.W.M. & Jong, T. de (2007). HRD, Social Capital en economische voorspoed. Develop – Leren Loont! 3 (1) 93-105. (ISSN 1574 – 8138)   HRD, Social Capital en economische voorsp...
Publication
01-01-2007
  Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (2007). Opleidingskunde. Een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 178p. Tweede herziene druk (ISBN 978 9013 04889 6)...
Publication
16-09-2006
De bundel Waarde van Slash /21 bevat een reeks beschouwingen bij de evaluatie van een belangwekkend onderwijsexperiment van het Carmel College, met bijdragen van Prof. Luc Stevens, Prof. Sytske Waslan...
Publication
30-11-2005
  Kessels, J.W.M. & H.G. Gordijn (2005). Tweedehands Kennis.  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (ISBN: 9076834 156) Tweedehands Kennis (2005) is een bundel korte verhalen, waarbij ik teke...
Promovendus
29-06-2005
Het onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn levert evidentie voor een sterke correlatie tussen de leerfuncties van het corporate curriculum en de kenmerken van een...
Promovendus
14-01-2005
This multiple case study develops a model for the creation of radical innovations in knowledge intensive service firms (KISFs). The model distinguishes the phases of idea generation, crystallization a...
Publication
01-01-2005
Kessels, J.W.M. (2005). De kenniseconomie: uitdagingen voor HRD. Develop. Kwartaaltijdschrift over Human Resources Development. 1 (1) 6-17.  (ISSN 1574 – 8138 )  
Publication
31-12-2004
Harrison, R. & Kessels J.W.M. (2005). Human Resource Development in a knowledge economy. An organizational view. [In Chinese] Beijing: Economic Management Publishing House. p. 327. (ISBN 7-80162-9...
Publication
11-11-2004
Kessels, J.W.M. (2004). The knowledge revolution and the knowledge economy. The challenge for HRD. In J.Woodall, M. Lee, & J. Stewart (Eds.) New Frontiers in HRD. pp.165-179. London: Routledge....
Publication
22-06-2004
This study addresses product and process features of design products supporting learning in the workplace. From the perspective that learning in the workplace needs a specific design approach, six the...
Promovendus
17-06-2004
The study investigates the behaviour of distributed teams that collaborate on complex design tasks and communicate by means of videoconferencing. A collaborative design approach is advocated and suppo...
Publication
01-01-2004
Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (2004) Andragology and social capital theory: the implications for Human Resource Development. Advances in HRD. 6 (2) 146-157. (ISSN: 1523-4223)
Publication
01-01-2004
  Harrison, R. & Kessels J.W.M. (2004). Human Resource Development in a knowledge economy. An organizational view. Hampshire – New York: Palgrave Macmillan. (301 p.) (ISBN: 0-333-99015-3)...
Publication
01-12-2003
 Mulder, I., Graner, M., Swaak, J., & Kessels, J. (2003). Stimulating questioning behaviour: A study on learning and understanding in video-based design teams. In Wasson, B., & Ludvigsen,...
Interview
01-09-2003
Interview met Henk Verbooy (2003); Bron: Intellectueel kapitaal, tweede jaargang nr.3 Samenvatting Leren en werken zijn bij prof. dr. Joseph Kessels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien dat h...
Promovendus
03-06-2003
De centrale probleemstelling van het onderzoek heeft betrekking op de mate waarin leden van de wetenschappelijke staf betrokken zijn bij hun onderwijstaken en welke mogelijkheden een facultaire onderw...
Publication
01-01-2002
  Kessels, J. & Keursten, P. (2002). Creating a knowledge productive work environment. Lline, Lifelong Learning in Europe, 7(2) 104-112. (ISSN 1239-6826)  
Publication
01-08-2001
  Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (Eds.) (2001). Human Resource Development. Organiseren van het leren. (454 pag.) Alphen aan den Rijn: Samsom In 2011 verscheen de tweede, volledig herziene en...
Promovendus
21-06-2001
Het onderzoek - uitgevoerd bij zes pensioenfondsen -  heeft betrekking op de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van managergestuurd en medewerkergestuurd opleiden en leren. De managergestuurde b...
Interview
31-03-2001
To cite this article: (2001) Joseph Kessels interviewed by Jean Woodall, Human ResourceDevelopment International, 4:3, 383-390, DOI: 10.1080/13678860110059320To link to this article: http://dx.doi.org...
Publication
08-02-2001
Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit. Oratie. Enschede: Universiteit Twente Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Human Resource Development aan de Fac...
Publication
07-02-2001
Tempting for Knowledge Productivity is the English translation of the inaugural lecture by Prof. Dr. Joseph Kessels when accepting the chair of Human Resource Development at the University of Twente (...
Publication
01-01-2001
  Kessels, J.W.M. (2001) Learning in Organizations: A corporate curriculum for the knowledge economy. In: Futures. 33, 479-506.  (ISSN: 0016-3287.)  
Interview
01-01-2000
  Kessels, J.W.M. (2000). Is management millenniumproof?. Baak! 1(1) 30. Baak Management Centrum VNO-NCW. (ISSN 0166-5200)
23-12-1999
We report the results of an empirical study on the use of standards in designing educational programmes in corporate education that relates the programmes' constituent factors to their effects. Such s...
Publication
13-12-1999
Kessels, J.W.M. (1999). A relational approach to curriculum design.In: Van den Akker, J.J.H., Branch, R., Gustafson, K., Nieveen, N. &Plomp, Tj. (Eds.) Design and development methodology in educat...
Publication
01-07-1998
  Kessels, J.W.M. (1998). Volksopvoeding voor Kennisproductiviteit. In: Katus, J., Kessels, J.W.M. & Schedler, P. (Eds.). Andragologie in transformatie.  Amsterdam/Meppel: Boom. (pp. 152...
Publication
01-02-1998
  Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (1998) (Eds.). Opleiders in organisaties. Capita selecta, Studenteneditie (1989-1997). Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie, 756 pp. (ISBN 90-267-2724-0) Dit han...
Publication
21-10-1996
Kessels, J.W.M. (1996). Knowledge Productivity and the Corporate Curricu­lum. In J.F. Schreinemakers (Ed.), Knowledge Management. Organization Competence and Methodo­logy. Advances in Knowledg...
Publication
23-02-1996
Deze tekst is de gedrukte versie van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties aan de Rijksuniv...
Publication
01-01-1996
  Kessels, J.W.M. & Plomp, Tj. (1996). Course Design. In T. Plomp & D.P. Ely (Eds.), The Internatio­nal Encyclope­dia of Educational Technology, 2nd edition (pp. 143-148). Oxford:...
Publication
01-01-1996
  Kessels, J.W.M. (1996). Succesvol ontwerpen. Curriculumconsistentie in Opleidin­gen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. (239 p.) (ISBN 90-267-2243-5; NUGI 685) Succesvol ontwerpen is e...
Publication
09-12-1993
 Kessels, J.W.M. (1993). Towards design standards for curriculum consistency in corporate education. PhD Thesis. University of Twente. Introduction (There are still a few copies of this PhD thesi...
Publication
01-01-1989
  Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (1989) (Eds.). Handboek Opleiders in organisaties. Studenteneditie (1984-1999). Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie, 775 pp. (NSBI 90-267-1391-6; NUGI 685) Dit...
Publication
01-01-1981
Duurzaam leren en organiseren Hoe maak je opleiden en leren aantrekkelijk? Kennisontwikkeling valt moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Het vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleidi...
Publication
01-01-1981
Sustainable learning and organizing How does one create an attractive learning environment? Knowledge development is difficult to plan and direct, let alone to control. It requires inspiration, connec...