Werken in Kenniseconomie lijkt steeds meer op leren