Kessels, J.W.M. & Verdonschot, S. (2012). Het Corporate Curriculum. In M. Ruijters en P.R.J. Simons (red.) Canon van het leren. 50 concepten en hun grondsleggers. pp.159 - 174. Deventer: Kluwer.