Leraren Leren. Een overzichtstudie naar de profesionele ontwikkeling van leraren (2012). Evers, A. & Diepstraten, I. (red.)