Schoolleider en leerkracht hebben elkaar nodig. Een pleidooi voor gespreid leiderschap (2012). Interview met Jaan van Aken en Bas de Wit. in Kader Primair. Vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Jrg. 18, nr. 4, pag 22- 25.