Kessels, J.W.M. (2015). Hoger onderwijs voor een Levenlang Leren. Inleiding Symposium Flexibel Hoger Onderwijs Kring Andragologie 12 maart 2015