De Jong, Tj, & Kessels, J.W.M. (2018). Denken in Organisaties. Pleidooi voor een nieuwe Verlichting