Kessels, J.W.M. (2018). Leren in het werk in de zorg: een lange weg naar vakbekwaamheid en de ontwikkeling van een eigen identiteit. Onderwijs en Gezondheidszorg jrg. 42, nr 2, 20 -22