Ivar Troost

Kessels, J.W.M., & Troost, I. (2017) Distributed Leadership and Learning Culture; the movie

Uitgelicht?: 
ja
Date: 
14-08-2017

Joseph Kessels and Ivar Troost have written the screenplay for a short and animated video on Distributed Leadership and Learning Culture.

The guiding questions are:

Kessels, J.W.M. & Troost, I. (2017) Gespreid Leiderschap en Leercultuur; de film

Uitgelicht?: 
ja
Date: 
07-05-2017

Joseph Kessels en Ivar Troost schreven samen een scenario voor een korte animatiefilm over Gespreid Leiderschap en Leercultuur.

De centrale vraag luidt:

Syndicate content