Corporate Curriculum

Kessels, J. W. M., & Plomp, T. (1999). A systematic and relational approach to obtaining curriculum consistency in corporate education. Journal of Curriculum Studies, 31, 679–709. DOI 10.1080/002202799182945

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
23-12-1999

We report the results of an empirical study on the use of standards in designing educational programmes in corporate education that relates the programmes' constituent factors to their effects.

The knowledge revolution and the knowledge economy. The challenge for HRD

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
11-11-2004

Kessels, J.W.M. (2004). The knowledge revolution and the knowledge economy. The challenge for HRD. In J.Woodall, M. Lee, & J. Stewart (Eds.) New Frontiers in HRD. pp.165-179.

Kessels, J.W.M. (1996). Knowledge Productivity and the Corporate Curriculum. In J.F. Schreinemakers (Ed.), Knowledge Management. Organization Competence and Methodo­logy. Advances in Knowledge Management, Vol. 1. (pp. 168-174). Würzburg: Ergon Verlag.

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
21-10-1996

Kessels, J.W.M. (1996). Knowledge Productivity and the Corporate Curricu­lum. In J.F. Schreinemakers (Ed.), Knowledge Management. Organization Competence and Methodo­logy. Advances in Knowledge Management, Vol. 1. (pp. 168-174). Würzburg: Ergon Verlag. (ISBN: 3-932004-26-4)

Kessels, J.W.M. (1998). Volksopvoeding voor Kennisproductiviteit. In: Katus, J., Kessels, J.W.M. & Schedler, P. (Eds.) Andragologie in transformatie. Amsterdam/Meppel: Boom. (pp. 152-160)

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
01-07-1998

 

Kessels, J.W.M. (1998). Volksopvoeding voor Kennisproductiviteit. In: Katus, J., Kessels, J.W.M. & Schedler, P. (Eds.). Andragologie in transformatie.  Amsterdam/Meppel: Boom. (pp. 152-160). (ISBN 90-5352-412-6)

Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
08-02-2001

Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit. Oratie. Enschede: Universiteit Twente

Kessels, J.W.M. (1996) Het Corporate Curriculum

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
23-02-1996

Deze tekst is de gedrukte versie van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties aan de Rijksu

Lakerveld, Jaap van (2005). Het Corporate Curriculum

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
29-06-2005

Het onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn levert evidentie voor een sterke correlatie tussen de leerfuncties van het corporate curriculum en de kenmerken van een werk-leeromgeving in de praktijk. Er kon ook een sterke samenhang aangetoond worden tussen de ontwikkeling van de leerfuncties van het corproate curriculum en het innovatiepotentieel van werkplekken. Eenzelfde positie relatie was waar te nemen tussen de leerfuncties en de kwaliteit van het werk.

Syndicate content