Human Resource Development

J.Kessels UT Magazine

Uitgelicht?: 
ja
Date: 
04-10-2017

Dr. Suzanne Verdonschot stelde een liber amicorum samen bij het afscheid van Prof. dr. Joseph Kessels.

Kessels, J.W.M. (2009). Een episode in de ontwikkeling van een levend vakgebied zonder macht noch positie. Develop. 5 (4) 5-9

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
14-12-2009

In 2009 bestond het tijdschrift Develop vijf jaar. Een mooi moment om stil te staan bij de dynamische wegen die het werkgebied van opleiden, leren en ontwikkeling heeft afgelegd.

Kessels, J.W.M. (2015) Andragogy

Uitgelicht?: 
ja
Date: 
23-10-2014

Kessels, J.W.M. (2015). Andragogy. In R. Poell, T.S Rocco, & G. Roth (eds.). The Routledge Companion to Human Resource Development. Chapter 2.

Andragologie en Human Resource Development

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
01-02-2008

Deze beschouwing handelt over de wijze waarop de inzichten uit mijn studie andragologie (1972-1979) een rol spelen in mijn huidige werk. Het centrale thema is steeds geweest het ontwerpen van opleidingsprogramma’s voor volwassenen in de context van hun werk. Die context verandert en heeft op het ogenblik veel kenmerken van een kenniseconomie. Deze verandering heeft invloed op ons denken over leren, opleiden en het ontwikkelen van mensen. Centrale begrippen zijn kennisproductiviteit, sociaal kapitaal, zelfsturing, autonomie, emancipatie en het geloof in eigen kunnen.

Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (Eds.) (2001). Human Resource Development. Organiseren van het leren. (454 pag.) Alphen aan den Rijn: Samsom

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
01-08-2001

 

Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (Eds.) (2001). Human Resource Development. Organiseren van het leren. (454 pag.) Alphen aan den Rijn: Samsom

In 2011 verscheen de tweede, volledig herziene en aangevulde druk van dit handboek.

Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (2004) Andragology and social capital theory: the implications for Human Resource Development. Advances in HRD. 6 (2) 146-157.

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
01-01-2004

Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (2004) Andragology and social capital theory: the implications for Human Resource Development. Advances in HRD. 6 (2) 146-157. (ISSN: 1523-4223)

Syndicate content