Kennisproductiviteit

Andragologie en Human Resource Development

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
01-02-2008

Deze beschouwing handelt over de wijze waarop de inzichten uit mijn studie andragologie (1972-1979) een rol spelen in mijn huidige werk. Het centrale thema is steeds geweest het ontwerpen van opleidingsprogramma’s voor volwassenen in de context van hun werk. Die context verandert en heeft op het ogenblik veel kenmerken van een kenniseconomie. Deze verandering heeft invloed op ons denken over leren, opleiden en het ontwikkelen van mensen. Centrale begrippen zijn kennisproductiviteit, sociaal kapitaal, zelfsturing, autonomie, emancipatie en het geloof in eigen kunnen.

Geloof in eigen kunnen is alles!

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
19-06-2009

'Geloof in eigen kunnen is alles'

Mirjam van Immerzeel , Joseph Kessels (profiel) (2009); Bron: Re-Public - Over werken aan Nederland, nr. 24 - juni 2009: Thema Opleidingen.

Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
08-02-2001

Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit. Oratie. Enschede: Universiteit Twente

Kessels, J.W.M. (1996) Het Corporate Curriculum

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
23-02-1996

Deze tekst is de gedrukte versie van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties aan de Rijksu

Waals, Jos K. van der (2001). Op eigen kracht. Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren.

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
21-06-2001

Het onderzoek - uitgevoerd bij zes pensioenfondsen -  heeft betrekking op de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van managergestuurd en medewerkergestuurd opleiden en leren. De managergestuurde benadering bleek moeilijk uitvoerbaar en de effectiviteit was beperkt. In een tweede fase van het onderzoek is door middel van een ontwerpstudie op grond van het medewerkersgestuurde concept opnieuw materiaal verzameld.

Lakerveld, Jaap van (2005). Het Corporate Curriculum

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
29-06-2005

Het onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn levert evidentie voor een sterke correlatie tussen de leerfuncties van het corporate curriculum en de kenmerken van een werk-leeromgeving in de praktijk. Er kon ook een sterke samenhang aangetoond worden tussen de ontwikkeling van de leerfuncties van het corproate curriculum en het innovatiepotentieel van werkplekken. Eenzelfde positie relatie was waar te nemen tussen de leerfuncties en de kwaliteit van het werk.

Syndicate content