Training

Sustainable learning and organizing

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
01-01-1981

Sustainable learning and organizing

How does one create an attractive learning environment? Knowledge development is difficult to plan and direct, let alone to control. It requires inspiration, connectedness and enticement. Passion and personal development are not subjected to management!

Duurzaam leren en organiseren

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
01-01-1981

Duurzaam leren en organiseren

Hoe maak je opleiden en leren aantrekkelijk? Kennisontwikkeling valt moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Het vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleiding. Passie en persoonlijke ontwikkeling vallen niet te managen!

Syndicate content