Zelfsturing

Koester talent, maar niet met verplichte leerdoelen (interview) InVorm april 2018 pp. 10-13

Uitgelicht?: 
ja
Date: 
06-05-2018

De zorgsector stevent af op een gigantisch personeelstekort. Om structureel meer mensen te trekken én te behouden, is een duurzame leer- en werkomgeving nodig. Maar hoe ontwikkel je zoiets?

Geef mensen die iets willen de ruimte en vertrouwen

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
11-11-2013

Interview met Mariel Rondeel en Christa Schenderling (2013)

Waals, Jos K. van der (2001). Op eigen kracht. Van managergestuurd naar medewerkergestuurd opleiden en leren.

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
21-06-2001

Het onderzoek - uitgevoerd bij zes pensioenfondsen -  heeft betrekking op de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van managergestuurd en medewerkergestuurd opleiden en leren. De managergestuurde benadering bleek moeilijk uitvoerbaar en de effectiviteit was beperkt. In een tweede fase van het onderzoek is door middel van een ontwerpstudie op grond van het medewerkersgestuurde concept opnieuw materiaal verzameld.

Syndicate content