Zorg

Koester talent, maar niet met verplichte leerdoelen (interview) InVorm april 2018 pp. 10-13

Uitgelicht?: 
ja
Date: 
06-05-2018

De zorgsector stevent af op een gigantisch personeelstekort. Om structureel meer mensen te trekken én te behouden, is een duurzame leer- en werkomgeving nodig. Maar hoe ontwikkel je zoiets?

Lakerveld, Jaap van (2005). Het Corporate Curriculum

Uitgelicht?: 
nee
Date: 
29-06-2005

Het onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn levert evidentie voor een sterke correlatie tussen de leerfuncties van het corporate curriculum en de kenmerken van een werk-leeromgeving in de praktijk. Er kon ook een sterke samenhang aangetoond worden tussen de ontwikkeling van de leerfuncties van het corproate curriculum en het innovatiepotentieel van werkplekken. Eenzelfde positie relatie was waar te nemen tussen de leerfuncties en de kwaliteit van het werk.

Syndicate content