Library: 1981

2 results

Results

Publication
01-01-1981
Duurzaam leren en organiseren Hoe maak je opleiden en leren aantrekkelijk? Kennisontwikkeling valt moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Het vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleidi...
Publication
01-01-1981
Sustainable learning and organizing How does one create an attractive learning environment? Knowledge development is difficult to plan and direct, let alone to control. It requires inspiration, connec...