Library: 2003

3 results

Results

Publication
01-12-2003
 Mulder, I., Graner, M., Swaak, J., & Kessels, J. (2003). Stimulating questioning behaviour: A study on learning and understanding in video-based design teams. In Wasson, B., & Ludvigsen,...
Interview
01-09-2003
Interview met Henk Verbooy (2003); Bron: Intellectueel kapitaal, tweede jaargang nr.3 Samenvatting Leren en werken zijn bij prof. dr. Joseph Kessels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien dat h...
Promovendus
03-06-2003
De centrale probleemstelling van het onderzoek heeft betrekking op de mate waarin leden van de wetenschappelijke staf betrokken zijn bij hun onderwijstaken en welke mogelijkheden een facultaire onderw...