Library: Publication

Results 1 - 10 of 89

Results

Publication
28-01-2019
Deze reflectie biedt een terugblik op de vier studies in het themanummer van Pedagogische Studiën (95), die elk nieuwe of een bevestiging van bestaande inzichten bieden in de complexe dynamiek rond de...
Publication
23-06-2018
  This is an overview of all publications by Joseph Kessels from 1993 - present. The second PDF contains a separate overview with all publications in English, French, Chinese, Portugese and Russi...
Publication
22-06-2018
This document contains the non-Dutch publications by Joseph Kessels. A separate overview is available with publications including the Dutch books, articles and book chapters.
Publication
21-06-2018
The vast amount of previous research on project management competence does not provide a basis for educational needs.Analyzing previous research poses two challenges: the lack of a uniform list of com...
Publication
15-06-2018
Het ene moment zit je met een groep vakgenoten onder een appelboom in de tuin, het volgende moment ben je met elkaar een organisatie. Omdat je hebt besloten dat je samen wilt werken. Zo makkelijk kan...
Publication
17-03-2018
Tijd om verder te kijken dan onze (economische) neus lang is Veel economische wetten die lange tijd de basis vormden van het denken in organisaties werken niet meer. Het dogmatische geloof in marktwer...
Publication
09-03-2018
De opleidingenin de zorg hebben een lange traditie en zijn nauw gekoppeld aan de werkpraktijk. Voor de emancipatie van het verpleegkunidge beroep was het echter belangrijk om weg te bewegen van de wer...
Publication
18-12-2017
Het is wonderlijk dat we het pedagogische hart op zo’n goede plek hebben zitten en tegelijkertijd een vast curriculum voorschrijven, met uniforme eindtermen en gestandaardiseerde toetsen. Volgens de Pisa-...
Publication
08-12-2017
Persbericht: Opleidingskunde. Leren in het werk, rond het werk, voor het werk is verschenen in een volledig herziene 3de druk. In 1989 kwam dit boek voor het eerst op de markt. Joseph Kessels en Cora...
Publication
04-10-2017
Dr. Suzanne Verdonschot stelde een liber amicorum samen bij het afscheid van Prof. dr. Joseph Kessels. Kessels ging met emeritaat als hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente....
Publication
14-09-2017
Gerben Wynia van Uitgeverij Flanor en Elizabeth Mollison stelden een bundel samen met teksten van Henk Romijn Meijer over Herman Gordijn.    Het boek bevat de tekst van een gesprek tussen de...
Publication
24-06-2017
Herman Gordijn (1932-2017) behoort tot de belangrijkste Nederlandse schilders van de afgelopen zestig jaar. In de afgelopen zestig jaar werkte Gordijn aan een buitengewoon consistent oeuvre. Van tijde...
Publication
07-05-2017
Joseph Kessels en Ivar Troost schreven samen een scenario voor een korte animatiefilm over Gespreid Leiderschap en Leercultuur. De centrale vraag luidt: Wat is gespreid leiderschap, hoe verhoudt het z...
Publication
01-03-2017
Maandag 16 januari was de blauwe maandag van het jaar 2017. Voor de Bildungscheurkalender koos Joseph Kessels een citaat van Jean-Paul Sartre uit Walging (La Nausée). Het tijdschrift VanTwaalftotAchtt...
Publication
23-01-2017
In this case study, we investigate how the development and impact of teacher leadership through a Master’s programme can be supported by a design that encourages boundary crossing activities between s...
Publication
11-04-2016
Op 31 maart 2016 is tijdens het VO-congres de publicatie Kern van het vak! Een gedeelde kennisbasis voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs gepresenteerd. De eerste stap naar het register was d...
Publication
03-04-2016
Als we er van uitgaan dat in een kenniseconomie werken en leren steeds dichter bij elkaar komen te liggen, dan is het alleszins van belang om aandacht te besteden aan de vormen van leiderschap die het...
Publication
31-03-2016
In het Middelbaar Beroeps Onderswijs is ‘Intake’ een verzamelnaam voor alle administratieve handelingen, procedures, activiteiten, opdrachten, portfolio- en kennismakingsgesprekken die plaatsvinden, v...
Publication
21-11-2015
De Bildung Scheurkalender 2016 is verschenen. 366 collega's hebben een inspirerende uitspraak over onderwijs gekozen en deze in ongeveer 200 woorden nader toegelicht. Henk Sissing en Erno Eskens hebbe...
Publication
18-11-2015
Dit hoofdstuk vormt een onderdeel uit de bundel die Marinka Kuijpers en Reinekke Lengelle samenstelden ter gelegenheid van het afscheid van Frans Meijers als lector Pegdagogiek van de Beroepsvorming a...
Publication
06-10-2015
April 2016, Volume 9, Issue 1, pp 21-42 In recent years policy makers’ interest in the professional development of school leaders has grown considerably. Although we know some aspect of form...
Publication
21-08-2015
Kessels, J.W.M. (2015) Wat valt er aan talent strategisch te managen? Een aanvalsplan voor oorlogsbuit en het creëren van rijke leeromgevingen. In B. Overduin & J. Hoogendoorn (eds.) Strategisch t...
Publication
13-08-2015
Julius van der Vaart maakte met Joseph Kessels een videoclip over de leercultuur in bedrijven en de invloed daarvan op formele opleidingen. De clip probeert duidelijk te maken dat opleidingen weinig e...
Publication
18-06-2015
In het daltononderwijs is reflectie een van de kernwaarden. Maar leerlingen bouwen vaak een hekel op aan alles wat aan reflectie doet denken. Onze eigen reflectieterreur zou moeten plaatsmaken voor he...
Publication
07-06-2015
Bestaat er zoiets als nieuw leiderschap en wat is dan het oude leiderschap? Hoe beoordelen verschillende organisaties het belang van leiderschapsontwikkeling, door welke visies laten zij zich inspirer...
Publication
25-04-2015
Julius van de Vaart maakte een videoclip over het begrip Tweedehands Kennis, een thema dat Joseph Kessels eerder beschreef in de publicatie Tweedehands Kennis. Klik deze link voor de videoclip. Hieron...
Publication
25-04-2015
Julius van der Vaart maakte met Joseph Kessels een videoclip over transfer bij opleidingen. Zij proberen duidelijk te maken dat opleidingen weinig effect hebben op een werkomgeving als je medewrkers d...
Publication
13-03-2015
De Alumnikring Andragologie heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam het initiatief genomen voor het forumdebat over flexibel hoger onderwijs. De educatie van volwassenen en een leven l...
Publication
09-11-2014
Kang, S.J., Kessels, J.W.M., Lee, E.S., Cho, Y.S. (2014) Leadership Characteristics in Leading Korean Firms and Their Implications for HRD. In Exploring leadership from a Human Resource Development pe...
Publication
23-10-2014
Kessels, J.W.M. (2015). Andragogy. In R. Poell, T.S Rocco, & G. Roth (eds.). The Routledge Companion to Human Resource Development. Chapter 2. Oxford: Taylor & Francis. The field of Human Res...
Publication
11-09-2014
Op 11 september 2014 verzorgde Joseph Kessels de toespraak bij de opening van het Haagse Schooljaar in de Nieuwe Kerk te Den Haag. Leidende vragen in zijn voordracht waren: Hoe kunnen we leraren onde...
Publication
12-04-2014
In aansluiting op het onderzoeksrapport Een aantrekkelijke leeromgeving voor schoolleiders van Hulsbos, Evers, Kessels en De Laat (2014)  verscheen ook deze begeleidende brochure met de titel Al...
Publication
11-04-2014
‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleidersUtrecht, 13 mei 2014 Schoolleiders leren minstens zoveel op informele wijze als zij leren via formele vormen van professionalisering. Dat infor...
Publication
10-04-2014
  Kessels, J.W.M. (2014). Terugkijken om vooruit te komen: Daltonleraren als reflectieve professionals. In R. Berend & P. Sins (eds.) Reflectie in het Daltononderwijs. Geschiedenis, praktijk...
Publication
01-12-2013
Hulsbos, F., Kessels, J., &Teeuwisse, E. (2013). Epiloog Jong Talent. Opleiding en Ontwikkeling. (4) 48-51. In 2011 en 2012 verschenen in O&O vijf artikelen in de reeks ‘Jong talent’. In deze...
Publication
28-10-2013
In een extra lang VCA Report voert Ghieslaine Guardiola een gesprek met Joseph Kessels over het belang van een waarderende benadering bij veilig werken. "Je kunt niet slim zijn tegen je zin!" Klik hie...
Publication
31-08-2013
Deze literatuurstudie is opgevat als een essay en verkent de richtingen waarin het onderwijs zich de komende15 tot 20 jaar kan ontwikkelen en eindigt met een innovatie- en onderzoeksagenda voor het on...
Publication
01-04-2013
Is de docent in charge als het gaat om zijn eigen professionalisering? Te sterke sturing van buiten regelt de professionele ruimte weer dicht en afrekenen op prestaties is een instrument met een beper...
Publication
01-12-2012
Knitted patterns or contagious hotspots? Linking views on knowledge and organizational networked learning Abstract Purpose – This paper aims to propose a framework which connects perspectives on knowl...
Publication
24-11-2012
  Joseph Kessels schreef de Epiloog van het Ontwerpboek. Onderdeel van het ontwerpboek is een cross case analysis van de verschillende ontwerppraktijken die in het boek zijn beschreven. De epiloo...
Publication
23-11-2012
  Als het leren zo noodzakelijk is voor een organisatie, bestaat er dan ook zoiets als een speciaal leerplan voor organisaties? Dat is de centrale vraag waarop het concept van het corporate curri...
Publication
22-10-2012
  Deze blog verkent de relatie tussen drijfveren in de kunst en de mogelijkheden voor leiderschap: Kunst voor leiderschap heeft met romantiek waarschijnlijk weinig van doen. Als geen ander bedrij...
Publication
21-10-2012
    Deen, E., Kessels, J.W.M., & Van der Werff, M. (2012). Leerteams als motor van de kennispomp. In. Rondeel, M. (red.) Het ontwerpboek: leertrajecten ontwerpen voor vakmanschap en vern...
Publication
01-09-2012
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. Professionele ontwikkeling van leraren is dan ook cruciaal. Maar zien leraren dat? Komen ze aan die eigen ontwikkeling toe? E...
Publication
01-07-2012
Professionele ruimte voor leraren staat hoog op de politieke agenda. Op dit moment is er een wetsvoorstel over dit thema in behandeling bij de Tweede Kamer. Professionele ruimte zou moeten leiden tot...
Publication
16-05-2012
Our images and views of leadership have been deeply informed over the course of history by perceptions of leaders as heroes, great pioneers and courageous protectors. Current employment agreements are...
Publication
30-03-2012
Oratie: leraren ontplooien zich beter door gespreid leiderschap Gespreid leiderschap zorgt ervoor dat leraren beter hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen.Talentontwikkeling van leraren draagt me...
Publication
25-03-2012
Samenvatting Opvallend is dat veel interventies die leiden tot doorbraken in innovatieprocessen, kenmerken hebben van onderzoeksinterventies. Bijvoorbeeld: elkaar bevragen over drijfveren en belangen,...
Publication
10-12-2011
We Presteerden nog lang en gelukkig .... Tjip de Jong en Simon van der Veer (2011), met bijdragen van: Arend Ardon, Hans Vermaak, Joseph Kessels, Marijke Lingsma, Eric Koenen, Tamira Nicolai - van Vug...
Publication
09-11-2011
  Kessels, J.W.M. Verdonschot, S. De Jong, T. (2011) Characteristics of learning environments which support knowledge productivity and which facilitate innovation. In IPOB (ed.) The future of kno...
Publication
04-03-2011
Voorwoord bij de 2de volledig herziene druk van het Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. 537 pp. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnen van deze tweede editie van...
Publication
25-01-2011
Kessels, J.W.M. (2011). Je kunt niet slim zijn tegen je zin. Kennisontwikkeling en sociaal kapitaal in een kennisintensieve organisatie: uitdagingen voor een opleidingsinstituut. I.O. In Opleiding. 1...
Publication
15-12-2010
  Kessels, J.W.M. & Bodegom, R. van (2010). Verantwoordelijk Leiderschap. Duurzaam omgaan met organisaties en met je zelf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 62 p. ( ISBN 978-90-313 87571 NUR 8...
Publication
01-12-2010
360 degree feedback: how many raters are needed for reliable ratings on the capacity to develop competences, with personal qualities as developmental goals? Abstract: 360 degree feedback is a widely...
Publication
17-11-2010
  Kessels, J.W.M. (2010). Dilemma’s rond zelfsturend leren. In: H. Bax & W. van Limpt (Eds.) Wat je wordt, bepaal je zelf. De kracht van zelfsturend leren in een zelfsturende organisatie. Aal...
Publication
01-07-2010
Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (2010). Omgaan met lastige groepen. Amsterdam: Reed Business. Herziene druk, 96 p. (ISBN 978 90 6155 467 7;  NUR 841) Met veel plezier hebben we aan Omgaan met...
Publication
15-12-2009
In de literatuur zijn diverse pogingen te vinden waarin auteurs een verband leggen tussen opleidingsinspanningen van organisaties en economische opbrengsten (Den Breejen, 2004; Phillips, 1997; Swanson...
Publication
14-12-2009
In 2009 bestond het tijdschrift Develop vijf jaar. Een mooi moment om stil te staan bij de dynamische wegen die het werkgebied van opleiden, leren en ontwikkeling heeft afgelegd. Het is de moeite waar...
Publication
09-02-2009
Dommel Valley Event 2009: Knowlege Productivity: Philips - OCé Click here for the recorded key note of Joseph Kessels: The Human Factor in Knowledge Productivity
Publication
01-02-2008
Deze beschouwing handelt over de wijze waarop de inzichten uit mijn studie andragologie (1972-1979) een rol spelen in mijn huidige werk. Het centrale thema is steeds geweest het ontwerpen van opleidin...
Publication
01-01-2008
  Kessels, J.W.M. (2008). Maatschappelijk Verantwoordelijke Business Schools. Develop, nr. 3, 33-39. (ISSN 1574 – 8138) Maatschappelijk Verantwoordelijke Business Schools. Management educatie ten...
Publication
15-11-2007
Kessels, J.W.M. & Kwakman. K. (2007). Interface: Establishing knowledge links between higher vocational education and business. Higher Education.An International Journal of Higher Education and E...
Publication
01-01-2007
  Kessels, J.W.M. & Jong, T. de (2007). HRD, Social Capital en economische voorspoed. Develop – Leren Loont! 3 (1) 93-105. (ISSN 1574 – 8138)   HRD, Social Capital en economische voorsp...
Publication
01-01-2007
  Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (2007). Opleidingskunde. Een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 178p. Tweede herziene druk (ISBN 978 9013 04889 6)...
Publication
16-09-2006
De bundel Waarde van Slash /21 bevat een reeks beschouwingen bij de evaluatie van een belangwekkend onderwijsexperiment van het Carmel College, met bijdragen van Prof. Luc Stevens, Prof. Sytske Waslan...
Publication
30-11-2005
  Kessels, J.W.M. & H.G. Gordijn (2005). Tweedehands Kennis.  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (ISBN: 9076834 156) Tweedehands Kennis (2005) is een bundel korte verhalen, waarbij ik teke...
Publication
01-01-2005
Kessels, J.W.M. (2005). De kenniseconomie: uitdagingen voor HRD. Develop. Kwartaaltijdschrift over Human Resources Development. 1 (1) 6-17.  (ISSN 1574 – 8138 )  
Publication
31-12-2004
Harrison, R. & Kessels J.W.M. (2005). Human Resource Development in a knowledge economy. An organizational view. [In Chinese] Beijing: Economic Management Publishing House. p. 327. (ISBN 7-80162-9...
Publication
11-11-2004
Kessels, J.W.M. (2004). The knowledge revolution and the knowledge economy. The challenge for HRD. In J.Woodall, M. Lee, & J. Stewart (Eds.) New Frontiers in HRD. pp.165-179. London: Routledge....
Publication
22-06-2004
This study addresses product and process features of design products supporting learning in the workplace. From the perspective that learning in the workplace needs a specific design approach, six the...
Publication
01-01-2004
Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (2004) Andragology and social capital theory: the implications for Human Resource Development. Advances in HRD. 6 (2) 146-157. (ISSN: 1523-4223)
Publication
01-01-2004
  Harrison, R. & Kessels J.W.M. (2004). Human Resource Development in a knowledge economy. An organizational view. Hampshire – New York: Palgrave Macmillan. (301 p.) (ISBN: 0-333-99015-3)...
Publication
01-12-2003
 Mulder, I., Graner, M., Swaak, J., & Kessels, J. (2003). Stimulating questioning behaviour: A study on learning and understanding in video-based design teams. In Wasson, B., & Ludvigsen,...
Publication
01-01-2002
  Kessels, J. & Keursten, P. (2002). Creating a knowledge productive work environment. Lline, Lifelong Learning in Europe, 7(2) 104-112. (ISSN 1239-6826)  
Publication
01-08-2001
  Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (Eds.) (2001). Human Resource Development. Organiseren van het leren. (454 pag.) Alphen aan den Rijn: Samsom In 2011 verscheen de tweede, volledig herziene en...
Publication
08-02-2001
Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit. Oratie. Enschede: Universiteit Twente Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Human Resource Development aan de Fac...
Publication
07-02-2001
Tempting for Knowledge Productivity is the English translation of the inaugural lecture by Prof. Dr. Joseph Kessels when accepting the chair of Human Resource Development at the University of Twente (...
Publication
01-01-2001
  Kessels, J.W.M. (2001) Learning in Organizations: A corporate curriculum for the knowledge economy. In: Futures. 33, 479-506.  (ISSN: 0016-3287.)  
Publication
13-12-1999
Kessels, J.W.M. (1999). A relational approach to curriculum design.In: Van den Akker, J.J.H., Branch, R., Gustafson, K., Nieveen, N. &Plomp, Tj. (Eds.) Design and development methodology in educat...
Publication
01-07-1998
  Kessels, J.W.M. (1998). Volksopvoeding voor Kennisproductiviteit. In: Katus, J., Kessels, J.W.M. & Schedler, P. (Eds.). Andragologie in transformatie.  Amsterdam/Meppel: Boom. (pp. 152...
Publication
01-02-1998
  Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (1998) (Eds.). Opleiders in organisaties. Capita selecta, Studenteneditie (1989-1997). Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie, 756 pp. (ISBN 90-267-2724-0) Dit han...
Publication
21-10-1996
Kessels, J.W.M. (1996). Knowledge Productivity and the Corporate Curricu­lum. In J.F. Schreinemakers (Ed.), Knowledge Management. Organization Competence and Methodo­logy. Advances in Knowledg...
Publication
23-02-1996
Deze tekst is de gedrukte versie van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties aan de Rijksuniv...
Publication
01-01-1996
  Kessels, J.W.M. & Plomp, Tj. (1996). Course Design. In T. Plomp & D.P. Ely (Eds.), The Internatio­nal Encyclope­dia of Educational Technology, 2nd edition (pp. 143-148). Oxford:...
Publication
01-01-1996
  Kessels, J.W.M. (1996). Succesvol ontwerpen. Curriculumconsistentie in Opleidin­gen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. (239 p.) (ISBN 90-267-2243-5; NUGI 685) Succesvol ontwerpen is e...
Publication
09-12-1993
 Kessels, J.W.M. (1993). Towards design standards for curriculum consistency in corporate education. PhD Thesis. University of Twente. Introduction (There are still a few copies of this PhD thesi...
Publication
01-01-1989
  Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (1989) (Eds.). Handboek Opleiders in organisaties. Studenteneditie (1984-1999). Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie, 775 pp. (NSBI 90-267-1391-6; NUGI 685) Dit...
Publication
01-01-1981
Duurzaam leren en organiseren Hoe maak je opleiden en leren aantrekkelijk? Kennisontwikkeling valt moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Het vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleidi...
Publication
01-01-1981
Sustainable learning and organizing How does one create an attractive learning environment? Knowledge development is difficult to plan and direct, let alone to control. It requires inspiration, connec...