Library: Corporate Curriculum

Results 1 - 10 of 12

Results

Publication
23-11-2012
  Als het leren zo noodzakelijk is voor een organisatie, bestaat er dan ook zoiets als een speciaal leerplan voor organisaties? Dat is de centrale vraag waarop het concept van het corporate curri...
Publication
04-03-2011
Voorwoord bij de 2de volledig herziene druk van het Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. 537 pp. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnen van deze tweede editie van...
Promovendus
10-12-2007
Designing and testing a method to diagnose knowledge productivity and plan for enhancement. After exploring the concept of knowledge productivity from the perspectives of knowledge management (KM) and...
Promovendus
29-06-2005
Het onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn levert evidentie voor een sterke correlatie tussen de leerfuncties van het corporate curriculum en de kenmerken van een...
Publication
11-11-2004
Kessels, J.W.M. (2004). The knowledge revolution and the knowledge economy. The challenge for HRD. In J.Woodall, M. Lee, & J. Stewart (Eds.) New Frontiers in HRD. pp.165-179. London: Routledge....
Publication
01-01-2004
  Harrison, R. & Kessels J.W.M. (2004). Human Resource Development in a knowledge economy. An organizational view. Hampshire – New York: Palgrave Macmillan. (301 p.) (ISBN: 0-333-99015-3)...
Publication
08-02-2001
Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit. Oratie. Enschede: Universiteit Twente Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Human Resource Development aan de Fac...
Publication
01-01-2001
  Kessels, J.W.M. (2001) Learning in Organizations: A corporate curriculum for the knowledge economy. In: Futures. 33, 479-506.  (ISSN: 0016-3287.)  
23-12-1999
We report the results of an empirical study on the use of standards in designing educational programmes in corporate education that relates the programmes' constituent factors to their effects. Such s...
Publication
01-07-1998
  Kessels, J.W.M. (1998). Volksopvoeding voor Kennisproductiviteit. In: Katus, J., Kessels, J.W.M. & Schedler, P. (Eds.). Andragologie in transformatie.  Amsterdam/Meppel: Boom. (pp. 152...
Publication
21-10-1996
Kessels, J.W.M. (1996). Knowledge Productivity and the Corporate Curricu­lum. In J.F. Schreinemakers (Ed.), Knowledge Management. Organization Competence and Methodo­logy. Advances in Knowledg...
Publication
23-02-1996
Deze tekst is de gedrukte versie van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties aan de Rijksuniv...