Library: Kennisproductiviteit

10 results

Results

Publication
23-11-2012
  Als het leren zo noodzakelijk is voor een organisatie, bestaat er dan ook zoiets als een speciaal leerplan voor organisaties? Dat is de centrale vraag waarop het concept van het corporate curri...
Interview
09-06-2012
Joep Schrijvers: "Joseph Kessels, hoogleraar en ontwikkelaar Wie ooit een bedrijfsopleiding heeft gevolgd, heeft zijn invloed ondergaan. Taakgericht opleiden, lerende professionals, kennisproduct...
Publication
04-03-2011
Voorwoord bij de 2de volledig herziene druk van het Handboek Human Resource Development. Organiseren van het leren. 537 pp. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnen van deze tweede editie van...
Interview
19-06-2009
'Geloof in eigen kunnen is alles' Mirjam van Immerzeel , Joseph Kessels (profiel) (2009); Bron: Re-Public - Over werken aan Nederland, nr. 24 - juni 2009: Thema Opleidingen. Wekelijks magazine voor am...
Publication
01-02-2008
Deze beschouwing handelt over de wijze waarop de inzichten uit mijn studie andragologie (1972-1979) een rol spelen in mijn huidige werk. Het centrale thema is steeds geweest het ontwerpen van opleidin...
Promovendus
29-06-2005
Het onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn levert evidentie voor een sterke correlatie tussen de leerfuncties van het corporate curriculum en de kenmerken van een...
Promovendus
21-06-2001
Het onderzoek - uitgevoerd bij zes pensioenfondsen -  heeft betrekking op de uitvoerbaarheid en de effectiviteit van managergestuurd en medewerkergestuurd opleiden en leren. De managergestuurde b...
Publication
08-02-2001
Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot Kennisproductiviteit. Oratie. Enschede: Universiteit Twente Rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Human Resource Development aan de Fac...
Publication
23-02-1996
Deze tekst is de gedrukte versie van de rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de onderwijskundige studie van opleidingen in arbeidsorganisaties aan de Rijksuniv...
Publication
01-01-1981
Duurzaam leren en organiseren Hoe maak je opleiden en leren aantrekkelijk? Kennisontwikkeling valt moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Het vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleidi...