Tegenwicht tegen onmacht en onbehagen in de samenleving