News & Events: 2012

Results 11 - 15 of 15

Results

25-12-2012
07 Nov 12 (15:00 - 19:00)
InnovatieImpuls Onderwijs (OII) is een programma waarbij op 150 scholen experimenten worden uitgevoerd die tot doel hebben om met minder leraren onderwijs te organiseren zonder dat de werkdruk stijgt...
25-12-2012
01 Nov 12 (All day)
Op 1 november vond in Utrecht de conferentie van CNV Schoolleiders plaats, dat in het teken stond van het thema Leiderschap. Joseph Kessels verzorgde een workshop rond Opleidingskundig Leiderschap en...
07-12-2012
17 Sep 12 (All day) - 21 Sep 12 (All day)
In 2011 is LOOK, Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek, op Aruba het project “De Leraar in de driver’s seat” gestart. Een project rondom netwerkleren met leraren, schoolleiders en verschillende...