Kessels, J.W.M. (2005). De kenniseconomie: uitdagingen voor HRD. Develop. Kwartaaltijdschrift over Human Resources Development. 1 (1) 6-17.

Kessels, J.W.M. (2005). De kenniseconomie: uitdagingen voor HRD. Develop. Kwartaaltijdschrift over Human Resources Development. 1 (1) 6-17. (ISSN 1574 – 8138)

In een snel tempo verandert de economie in een kenniseconomie. Individuen, teams en bedrijven moeten daarom de competenties ontwikkelen die nodig zijn om mee te kunnen draaien in een arbeidsomgeving die voornamelijk ingesteld is op het voortdurend verbeteren en zelfs radicaal vernieuwen van werkprocessen, producten en diensten. Het werk vraagt om voortdurende kennisontwikkeling en dus ook om vormen van leren. Traditionele benaderingen van managementtraining en ontwikkeling bieden niet langer de leeromgeving die voor dergelijk kenniswerk nodig is. Elk bedrijf moet dan ook aan een soort leerplan werken dat van de dagelijkse werkomgeving een krachtige leeromgeving maakt.