Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Joseph Kessels BV aanbiedt.

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht.

Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.
Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc.

Omgaan met persoonsgegevens

  1. Om offertes en facturen op te stellen heb ik adresgegevens nodig.
  2. Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  3. De persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt of verkocht.
  4. Af en toe kan ik niet van dienst zijn maar ken ik wel collega’s of sectorgenoten die wel kunnen helpen. In dat geval vraag ik toestemming om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

Bewaren gegevens

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren.
Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

Beveiliging gegevens

Ik doe er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc en laptop met realtime virus- en malwarebescherming. Ze worden dagelijks geüpdatet naar een beveiligd bestand binnen de Google cloud. De toegang tot deze apparaten is afgeschermd door krachtige wachtwoorden.

Delen we de gegevens met andere partijen?

Ik maak gebruik van een aantal leveranciers voor ondersteuning, zoals administratie en ict. Met deze leveranciers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken vast te leggen over de zorgvuldige omgang met uw gegevens, voor zover ze daar mee in aanraking komen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Op het moment dat ik een project start vanuit een instelling of onderneming waarbij ik werkzaamheden voor en t.b.v. medewerkers uitvoer, is de opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke.

Inzage persoonsgegevens

AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Aan verzoeken daartoe zal ik uiteraard medewerking verlenen.