Kessels, J.W.M. (1996). Succesvol ontwerpen. Curriculumconsistentie in Opleidin­gen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. (239 p.)

 

Kessels, J.W.M. (1996). Succesvol ontwerpen. Curriculumconsistentie in Opleidin­gen. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen. (239 p.) (ISBN 90-267-2243-5; NUGI 685)

Succesvol ontwerpen is een Nederlandse bewerking van het proefschrift van Joseph Kessels uit 1993: Design standards for curriculum consistency in corporate education.

Naast een systematische benadering van het ontwerpen is er veel aandacht voor een relationele benadering.

De systematische benadering is gericht op een heldere analyse van de opleidingsnoodzaak, het uitvoeren van taakanalyses, het formuleren van leerdoelen, het ontwepen van passende evaluatievormen en het ontwerpen van ondersteunende leeromgevingen. De systematische benadering bevordert de intenre consistentie van een leertraject.

De relationele benadering is gericht op het bereiken van gemeenschappelijke opvattingen bij de diverse belanghebbenden omtrent het probleem waarvoor een oplossing dient te komen en omtrent de vorm en inrichting van het leertraject daar daar bij behulpzaam kan zijn. De relationele benadering bevordert de externe consistentie van een leertraject.