Snoek, M. (2014). Developing teacher leadership and its impact on schools. PhD Thesis. Amsterdam: University of Amsterdam

Leiderschap van Leraren wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren voor innovatie en kwaliteitsverbetering in scholen. Leiderschapskwaliteiten zijn echter geen standaardonderdeel van de opleiding van leraren. In professionaliseringactiviteiten voor leraren die reeds werkzaam zijn in scholen, zou de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten van leraren daarom aandacht moeten krijgen. Leiderschap van leraren betekent in deze context niet dat leraren zich vooral bezig gaan houden met management, maar dat leraren als onderwijsprofessional de ruimte krijgen en nemen om het niveau van onderwijs te verbeteren. Het gaat er daarbij om dat leraren niet intuïtief te werk gaan, maar kennis hebben van onderwijs- en leerprocessen, gevoed door onderzoek. Dat ze vraagstukken analyseren zoals tegenvallende schoolresultaten of uitval van leerlingen en op basis daarvan veranderingen doorvoeren. En dat ze daarbij collega’s kunnen inspireren en ondersteunen

Dit promotie-onderzoek richt zich op twee vraagstukken: Welke leerarrangementen zijn effectief voor het ondersteunen van leraren in het ontwikkelen van hun leiderschapskwaliteiten? En in welke mate en onder welke condities leidt de ontwikkeling van die leiderschapskwaliteiten tot verandering van onderwijs en organisatie binnen scholen.

Klik hier voor de volledige tekst

Klik hier voor de samenvatting