Kessels, J.W.M. (2015). Hoger onderwijs voor een Levenlang Leren. Inleiding Symposium Flexibel Hoger Onderwijs Kring Andragologie 12 maart 2015

De Alumnikring Andragologie heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam het initiatief genomen voor het forumdebat over flexibel hoger onderwijs. De educatie van volwassenen en een leven lang leren behoren tot de kernthema’s van de andragologie.

Ter voorbereiding van het debat schreef Joseph Kessels deze inleiding, waarin de volgende thema’s de revue passeren:
1. Het belang van hoger onderwijs in het kader van een leven lang leren
2. Stagnatie van de participatie van volwassenen in het hoger onderwijs
3. Mogelijkheden voor vernieuwing: Hoe kunnen we de beoogde flexibilisering van het hoger onderwijs bevorderen?
4. Is het hoger onderwijs in staat om aansluiting te vinden bij ervaren volwassenen die aan hun professionalisering willen werken?
5. Hoe ziet een partnerschap van volwassenen, instelling en werkgevers eruit in een flexibel hoger onderwijs?