Kessels, J.W.M. (2009). Een episode in de ontwikkeling van een levend vakgebied zonder macht noch positie. Develop. 5 (4) 5-9

In 2009 bestond het tijdschrift Develop vijf jaar. Een mooi moment om stil te staan bij de dynamische wegen die het werkgebied van opleiden, leren en ontwikkeling heeft afgelegd. Het is de moeite waard om bij zo’n reflectie vragen te stellen naar hoe we als vakgenoten ooit begonnen zijn, waar we vandaan komen, hoe we tot nu toe gevorderd zijn, wat we ervan gebakken hebben, welke mogelijkheden er liggen, welke zegeningen we kunnen tellen en welke illusies we rijker zijn. Waarom is het voor nieuwe collega’s spannend om met ons op te trekken en wat zijn thema’s die de moeite waard zijn om aan verder te werken?

Het artikel is hiernaast te downloaden

De volledige inhoudsopgave staat hieronder:

2 Proloog
Develop is jarig! Tjip de Jong, Marcel van der Klink, Olga Koppenhagen

5 Vijf jaar Develop
Een episode in de ontwikkeling van een levend vakgebied zonder macht noch positie Joseph Kessels

10 Workshop op herhaling Zijn leren en opleiden straks nog nodig? Olga Koppenhagen

15 Leren door onderzoek Marie-José Verkroost

24 HRD, Social Capital en economische voorspoed Joseph Kessels, Tjip de Jong

38 Zelfsturend leren en de invloed van individuele en contextuele factoren Isabel Raemdonck

50 EVC: een beknopte geschiedenis Ruud Duvekot, Ruud Klarus

61 Op de overloop Walter Leirman

72 Ontwerpen van schoonheid in leertrajecten Pieterjan van Wijngaarden

84 Het verdiepte gesprek Robert van Noort, Pepijn Pillen, Han Nichting

96 Perspectieven op de relatie tussen HRD en HRM Peter Schramade

112 Kenniserfenis in een kenniscreërende organisatie Cees Sprenger

122 Business as an Agent of World Benefit Transformative Innovations for Mutual Benefit Ronald Fry