25 januari 2011 Key note: Kennisontwikkeling in een Kennisorganisatie VUmc IOO

25 Jan 2011 13:00-18:00

Joseph Kessels verzorgde een presentatie tijdens het symposium: Beter worden om beter te maken. Georganiseerd door het Instituut voor Onderwijs en Opleiden (IOO) van het VU medisch centrum:

"Het IOO stelt individuen in staat om hun talenten tot ontwikekling te brengen en deel te nemen aan verschillende vormen van kenniswerk. Maar wat kan een organisatie aan de productie en toepassing van kennis en talent 'managen'?"

Directeur van het IOO is Mw. Margreeth van der Meijde MBA;

Dagvoorzitter is: Dhr. Prof. Dr. W.A.B. Stalman, decaan en lid van de Raad van bestuur VUmc Amsterdam.

Aan het slot werd het nieuwe tijdschrift I.O. [In Opleiding] gepresenteerd. Een mooi magazine over opleiden, leren en ontwikkelen in het VU medisch centrum en daarbuiten.