22 maart 2011 Symposium RBA 4 met Nieuwe Naam "prove2move" in Landstede Zwolle

22 Mar 2011 10:00-17:00

Op 22 maart vierde Examenbank RBA 4 het twaalf en een half jarige bestaan en onthulde tijdens een dynamisch symposium de nieuwe naam: "Prove2move"

Dat gebeurde tijdens een uitgebreid symposium in het Centrum Landstede in Zwolle.

Joseph Kessels verzorgde de plenaire inleiding met de titel:

Hoe aantrekkelijk kan een examenbank zijn?

Toetsen, beoordelen en examineren horen bij onderwijs en opleiden als water bij de zee: spannend, gevaarlijk, op je hoede zijn, uitdagend, laten zien dat je goed bent, overgeleverd, verrijkend of belastend voor je geloof in eigen kunnen?

Hoe kan een proeve van bekwaamheid behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van schaars talent?

In zijn presentatie heeft hij een aantal positieve en negatieve belevingen rond toetsen en examineren verkend vanuit het perspectief van de lerende.

Ook ging hij in op de volgende vragen:

Zijn er mogelijkheden om een proeve van bekwaamheid zo in te richten dat zij het geloof in eigen kunnen van de student versterkt, in plaats van afbreekt? Met het oog op talentontwikkeling zouden we rond examinering misschien meer ruimte moeten maken voor succeservaringen dan voor faalervaringen.

Is een examensysteem te combineren met zelfsturing en autonomie, of mag een objectieve, onafhankelijke toetsing juist geen rekening houden met individuele voorkeuren en mogelijkheden?

Wat zijn overtuigende argumenten om studenten een prominente rol te geven bij het ontwikkelen van een proeve van bekwaamheid.

Klik hier voor het symposium programma