InnovatieImpuls Onderwijs

07 Nov 2012 15:00-19:00

InnovatieImpuls Onderwijs (OII) is een programma waarbij op 150 scholen experimenten worden uitgevoerd die tot doel hebben om met minder leraren onderwijs te organiseren zonder dat de werkdruk stijgt of de kwaliteit achteruit gaat. Deze experimenten worden begeleid en gecoördineerd vanuit Kennisland en het CAOP in opdracht van het ministerie van OCW.

Op 7 november organiseerde IIO voor leraren en bestuurders van de deelnemende scholen een landelijke dag in Utrecht met als doel om kennis te delen over de (leer)ervaringen tijdens de experimenten. De scholen zijn afgelopen jaar begonnen met een eerste pilot van het experiment en zitten nu midden in de implementatiefase waarbij veel veranderingsvraagstukken meespelen.

Belangrijke vragen zijn:

Hoe krijg je collega's mee?

Hoe ga je om met weerstand?

Welke instrumenten kun je daarbij gebruiken?

Joseph Kessels hield de plenaire inleiding met als titel:

Vernieuwers doen het samen!
Het begint met een droom, slim ontwerpen, en vervolgens duurzaam borgen
- Hoe creëer je een sfeer van innovatie in de school?
- Hoe verleid je collega's om mee te doen?
- Draagvlak komt niet uit een projectplan!

Aansluitend verzorgde hij een workshop:

Ontwerpprincipes voor vernieuwing
Tijdens de workshop hebben we een aantal principes verkend die een ondersteuning bieden aan duurzaam ontwerpen.
We probeerden deze principes, die afgeleid zijn uit de analyse van een groot aantal succesvolle vernieuwingsprojecten buiten het onderwijs, toe te passen binnen de school:
Wat werkt en wat kan beter anders?
De workshop bood aangrijpingspunten die de kans op succesvolle ontwikkeling en toepassing van vernieuwingen in de school doen toenemen.

Klik voor een video-impressie van de conferentie op deze link

Klik hier voor meer informatie over Innovatie Impuls Onderwijs