Studiedag Grotius College Heerlen

10 Feb 2015 08:30-17:00

Op 10 februari verzorgt Joseph Kessels de plenaire inleiding op de studiedag van leraren van het Grotius College in Heerlen.

Zijn bijdrage zal de volgende thema's bevatten:

Leraren spelen een cruciale rol in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hun invloed op het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen is groter dan bijvoorbeeld het beschikbare budget, het schoolgebouw of de formele leiding. Die invloed van leraren op de kwaliteit van het onderzoek neemt toe naarmate zij meer samenwerken aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs en het voortouw nemen op domeinen waarop zij specifieke expertise hebben.

Dit nodigt uit om werk te maken van gespreid leiderschap in de school: docenten kunnen het initiatief nemen om de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw te versterken, de actieve betrokkenheid van leerlingen te vergroten, stappen te zetten in onderwijs op maat en de belangstelling van de ouders in het onderwijs te intensiveren. Moderne theorieën over intrinsieke motivatie en bevlogenheid in het werk, ondersteunen die opvatting.

Misschien is gespreid leiderschap wel een voorwaarde om werk te maken vanduurzame professionalisering.