Mijn Idee voor Onderwijs, De Balie

03 Oct 2017 20:30-22:30

Op dinsdagavond 3 oktober verzorgde Joseph Kessels bij de Balie de 8ste editie van Mijn Idee voor Onderwijs.

Hij heeft daarbij de volgende overwegingen gekozen:

Om een baanbrekende en vernieuwende rol te kunnen spelen in de uitdagingen waar de samenleving voor staat, is het wenselijk dat het onderwijs een kritische zelfreflectie toepast op de verworvenheden tot nu toe, op de zwaktes die daarbij aan het licht komen en de sterktes die energie leveren om de ambitieuze opdracht waar te gaan maken.

De thema’s en vragen die aan bod komen, kunnen een handreiking zijn bij de gesprekken over de toekomst van het onderwijs. De tegendraadsheid die ze bij de spreker teweeg hebben gebracht zal ook anderen aansporen om bestaande aannames opnieuw te bevragen en ruimte te maken voor nieuwe perspectieven.

Vragen en thema's zoals:

  • Zijn de spanningen tussen de kwalificerende en vormende ambities van het onderwijs met elkaar te verzoenen?
  • Kan een onderwijssysteem, dat gedreven is door examenscores, doorstroomcijfers, selectie en uitsluiting, duurzaam rekenen op bevlogen leraren die ooit hun beroep gekozen hebben op basis van pedagogische overwegingen?
  • Wat is de prijs die we betalen als we de lat hoog leggen in voorgeschreven eindtermen, toetsing en civiel effect, terwijl jongeren met minder cognitieve en sociale bagage daardoor een zwakke leeridentiteit ontwikkelen, hun geloof in eigen kunnen verliezen, en hun perspectief op een leven lang leren als een dreiging van levenslang ervaren?
  • Is het mogelijk om de waarde van het onderwijs te verhogen door minder op een voorgeschreven opbrengst te sturen?

Klik hier voor meer informatie en voor het terugzien van de livestream

Vanwege de grote belangstelling waren er al een aantal dagen geen kaarten meer verkrijgbaar. De belangstellende niet-aanwezigen kunnen de bijeenkomst en het debat wel via een live stream van De Balie volgen.

In NRC online verscheen op 25 september een blog van Joseph Kessels, met de verontrustende titel: Part-time Kinderarbeid is zo gek nog niet!

Klik hier voor de link.

Gerard Wegman schreef in de komensky post een zeer uitvoerig en nauwgezet verslag van de presentatie.

Marjolein Ploegman schreef aanleiding van de bijeenkomst in De Balie een blog over het geloof in eigen kunnen.