Democratie en een Leven Lang Leren Wat is de relatie tussen Democratie en een Levenlang leren 2019 Tjipcast 046

Wat is de relatie tussen Democratie en een Levenlang leren 2019

In 2018 verscheen het filosofieboek Denken in Organisaties, pleidooi voor een nieuwe Verlichting. In dit boek onderzoeken Tjip de Jong en Joseph Kessels de invloed van de economie op onze opvattingen over leren, samenwerken, duurzaamheid en innovatie. Is economische groei een resultaat van een krachtige samenleving of is het een dogmatische norm geworden?

In deze podcast verkennen ze welke effecten dit economisch denken heeft op leren en ons onderwijs. Bij het beantwoorden van deze vraag grijpen ze terug op de belangrijkste filosofen uit de Verlichtingsperiode. Een filosofisch tijdperk waar zelfstandigheid, autonomie, vrijheid, vertrouwen in wetenschap en kritisch durven denken voor het eerst in het hart van een samenleving werden geplaatst. In deze podcast bouwen ze voort op een aantal ‘lichtbakens’ waarmee ze hun boek afsluiten.

Aan het slot verkennen ze wat de relatie is tussen een leven lang leren en democratie. En hoe onderwijs hierin een rol kan spelen. Joseph presenteert bovendien een constructieve routekaart hoe hieraan te werken; als individu, samenleving, school en organisatie.

Klik hier voor het video interview

Klik hier voor de audio podcast