Kessels, J., & Ehlen, C. (2006). Flexibilisering in het hoger onderwijs. In H. van Hout, G. ten Dam, M. Mirande, C. Terlouw, & J. Willems (Eds.), Onderwijskundig handboek (pp. 35–48). Assen: van Gorcum.

ISBN: 90-232-4235-1

Deze bijdrage verkent de argumenten die ten grondslag liggen aan flexibel onderwijs en beschrijft een aantal verschijningsvormen. Er is echter ook kritiek op ver doorgevoerde vormen van flexibilisering, in het bijzonder op de competentie- gerichtheid, het praktijkgerichte karakter van duale opleidingsvormen en de vraagsturing door de student. Het hoofdstuk sluit af met enkele uitgangspunten voor het verantwoord ontwerpen van een flexibel, maatwerk curriculum.