Grotendorst, A., & Kessels, J. (2007). Verleiden is: verbinden en belemmeringen opheffen. In A. Grotendorst, I. van Aken, C. Sino, & B. van Veldhuizen (Eds.), Verleiden tot leren in het werk (pp. 14–20). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

ISBN: 97890313-4969-2

Joseph, aan dit boek hebben veel mensen een directe of indirecte bijdrage geleverd. Ik introduceer er graag een aantal bij je, niet in levenden lijve, want dan zou het huis uitpuilen, maar in de vorm van uitspraken die ze hebben gedaan en die me hebben getroffen. Wat zijn jouw gedachten hierover, daar ben ik erg benieuwd naar.