Kessels, J. (1987). Sovov Richtlijnen voor de praktijkbeoordeling. Leiden: Spruyt, van Mantgem & De Does.

Voor velen die betrokken zijn bij het in-service onderwijs levert de praktijkbeoordeling van leerlingen problemen op:
- Wat moet er beoordeeld worden?
- Hoe doe ik het?
- Hoe kan ik op een menswaardige manier een negatieve praktijkbeoordeling formuleren?
- Wie draagt welke verantwoordelijkheden bij het beoordelen?

SOVOV is tijdens haar begeleidingsactiviteiten regelmatig benaderd met dergelijke vragen rond de praktijkbeoordeling. Dat is de reden waarom SOVOV een praktisch bruikbare handleiding wil aanreiken om een aantal problemen rond de praktijkbeoordeling te helpen verlichten.

SOVOV heeft hiertoe een werkgroep in het leven geroepen, die onder leiding stond van de heer K. Locher. Een belangrijke taak van de werkgroep bestond uit het voorbereiden van een werkconferentie. Deze werkconferentie, waaraan een twintigtal verpleegkundigen en opleiders deelnamen, heeft op 9 juni 1987 plaatsgevonden. De conferentie leverde het materiaal op dat de basis vormt voor de brochure die nu voor u ligt.