Sovov handleiding bij leerplanontwikkeling. (1988). Leiden: Spruyt, van Mantegem & De Does.

Deze handleiding beschrijft de hoofdlijnen van de systematiek van leerplanontwikkeling waarvoor SOVOV weloverwogen heeft gekozen.
Deze systematiek is de oogst van intensieve begeleidingen, indringende gesprekken met opleiders uit de praktijk en de school en vele uren denkwerk binnen de kerngroep van SOVOV.

SOVOV geeft met deze systematiek een praktische uitwerking aan de verwezenlijking van:

  • integratie van theorie en praktijk,
  • integratie van beroepsondersteunende vakken in het centrale leergebied verpleegkunde,
  • integratie van beroeps- en persoonsvormende aspecten.

in de inservice-opleidingen tot verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Deze drie componenten staan centraal in de wettelijke regelingen van september 1986 voor deze opleidingen.