Kessels, J. W. M. (1996). Leren in arbeidsorganisaties. In B. van Gent (Ed.), Opleiden en leren in organisaties (pp. 52–68). Amsterdam / Meppel: Boom.

ISBN: 90 5352 299 9

In 1986 gat het Nederlandse bedrijfsleven 1,4% van de loonsom uit aan opleidingen en stond daarmee samen met de Verenigde Staten op de laagste plaats tussen een zevental geïndustrialiseerde landen (Ministerie van Economische Zaken 1991). Inmiddels is verbetering in deze situatie gekomen. Gemiddeld geeft een Nederlandse onderneming 2,1% van de loonsom uit aan opleidingen. De totale som die in Nederland aan bedrijfsopleidingen wordt besteed bedraagt 7,2 miljard gulden (Mulder 1993). Het betreft een educatieve voorziening die in geldswaarde omvangrijker is dan de begroting voor het hoger onderwijs.