Kessels, J. (1999). Het verwerven van competenties: Kennis als bekwaamheid. Opleiding & Ontwikkeling, 1/2, 7–11.

Kessels, J. (1999). Het verwerven van competenties: Kennis als bekwaamheid. Opleiding & Ontwikkeling, 1/2, 7–11.

De opbrengst van het competentiedenken ligt waarschijnlijk niet in het streven naar eenduidige begrippen en het inventariseren van algemeen geldende bekwaamheden. De belangstelling voor de ontwikkeling van competenties zou wel het einde kunnen inluiden van het geloof in strategie, de beperkingen blootleggen van de managementpretenties en de emancipatie bevorderen van de kenniswerker.