Kessels, J.W.M. (1996). Leerplan voor een organisatie. Opleidingen, 2, 22.

In onze kenniseconomie is het leren voor werkorganisaties van het grootste belang. Dat roept de vraag op naar een 'corporate curriculum', een leerprogramma voor een organisatie. Net zoals een mens een leerplan voor zichzelf kan ontwerpen, kan een bedrijf of instelling dat doen. Joseph Kessels ontwikkelde het instrument, dat nog meer mogelijkheden blijkt te bieden.