Dol, T. (1996). De kennismaatschappij komt eraan. Amigoe, p. 1.

Kennis is macht, zegt het spreekwoord. Dat lijkt vooral voor de samenleving te gaan gelden die aangeduid wordt als kennismaatschappij. Alle routine wordt geautomatiseerd, fysieke arbeid verdwijnt en wat er overblijft is kenniswerk. Niet alleen de kennis zelf, maar de technologie en organisatie van kennis gaan een grote rol spelen. Voor bedrijven die de concurrent te slim af willen zijn, is niet de kennis van een individuele werknemer belangrijk, maar het collectieve leervermogen van het hele bedrijf. Cursussen en opleidingen hebben weinig zin als ze niet passen in de bedrijfsstrategie. Is kenniswerk te managen? Dat is een terrein dat onderzocht wordt door sociale wetenschappers. Misschien wordt er straks in de kennismaatschappij anders gedacht over de functie van manager.