van de Weert, A. (27 augustus 2011). Het leiderschap van de docent voor de klas. De Telegraaf (Carriere), p. T25.

27 Aug 2011 00:00

Hoe maak je opleiden en leren aantrekkelijk? Dat is de hoofdvraag die hoogleraar Opleidingskundig leiderschap Joseph Kessels beantwoord hij het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit. De nieuwe leerstoel richt zich in het bijzonder op de wijze waarop schoolleiders de bekwaamheidsontwikkeling van hun lerarenteams kunnen stimuleren en ondersteunen. „Kennisontwikkeling valt nu eenmaal moeilijk te sturen, te beheersen en te controleren. Deze tijd vraagt om inspiratie, uitnodiging en verleiding van de docent voor de klas.”