Gebruik de energie van passie. (2002). Processional, 1(3), 12–15.

"De invoering van competentiemanagement zou wel eens kunnen leiden tot een nieuwe emancipatiegolf, die het einde inluidt van het strategisch denken en het geloof om alles te kunnen managen wat we belangrijk vinden. Maar ik spreek liever over bekwaamheden in plaats van competenties. Want het draait uiteindelijk vooral om het kunnen. En helaas voor de manager: deze bekwaamheden kun je niet delen." Aan het woord is Joseph Kessels, hoogleraar, adviseur en auteur. Een man met een uitgesproken visie op het terrein van leren, werken en kennis.