Kennis kan niet worden gemanaged. (1999). Reflexie, (1), 4–5.

Kennis wordt een steeds belangrijker voorwaarde voor het bestaan van een onderneming. En iets dat van zo groot belang is moet, het spreekt haast vanzelf, gemanaged worden. Maar is kennis eigenlijk wel iets dat zich laat managen? Een gesprek met professor Joseph Kessels, bijzonder hoogleraar bedrijfsopleidingen aan de universiteit van Leiden over de zin én de onzin van kennismanagement. Een man met een geheel eigen visie.