Competenties: een ondoorgrondelijke spraakverwarring. (1999). Opleiding & Training Special Didacta, (6), 9,11.

Competenties en competentiemanagement. Human Resource Developers hebben er de mond van vol. Maar wie na vraag doet naar de exacte betekenis van deze begrippen, raakt al snel de draad kwijt. Wat moeten we ons voorstellen bij het concept ‘competentie’? Een rondgang langs drie deskundigen.