Dollevoet, R. (2006). Het brein: Joseph Kessels. Leren in Organisaties, 6(10/11), 34–36.

Dollevoet, R. (2006). Het brein: Joseph Kessels. Leren in Organisaties, 6(10/11), 34–36.

Wie 'Joseph Kessels' zegt, denkt daarbij aan termen als kennisproductiviteit, het corporate curriculum, kennis als persoonlijke bekwaamheid, social Capital en de autonome professional.
De redactie van Leren in Organisaties was benieuwd hoe Joseph Kessels zijn gedachtegoed plaatst in de huidige mondiale samenleving. Is 'kennis' hetzelfde in Nederland als in India? Leert men in het Westen op andere wijze dan in het Oosten? Hoe zouden internationale organisaties moeten opereren als ze vestigingen opzetten in Dubai of Kaapstad? We vroegen het hem en hij gaf graag antwoord.