Kessels, J.W.M. (2008). Coaching: de ongemakkelijke waarheidsvinding over jezelf. Opleiding & Ontwikkeling, 21, 24–27.

Kessels, J.W.M. (2008). Coaching: de ongemakkelijke waarheidsvinding over jezelf. Opleiding & Ontwikkeling, 21, 24–27.

Met grote belangstelling heb ik de afgelopen jaren het werk gevolgd van Froukje Wirtz. In de rol van opponent maakte ik kennis met haar proefschrift Persoonlijk leiderschap, dat zij in 1997 succesvol verdedigde aan de Universiteit van Leiden. Kort geleden las ik met interesse haar nieuwe boek Achter hel masker van de persoonlijkheid (Wirtz, 2006), waarvan ik voor Opleiding & Ontwikkeling een bespreking schreef (Kessels, 2008). Het maakte mij opnieuw nieuwsgierig naar deze auteur, die consequent en systematisch op zoek is naar de oorsprong van de angst; in het bijzonder de angst dat anderen ons zullen buitensluiten, ons gebrek aan vertrouwen, onze behoefte om over een ander te heersen om zo de eigen onmacht om te zetten in superioriteit of in aanpassende toewijding aan anderen.

Zelfkennis is een voorwaarde voor het ontwikkelen van inspirerend leiderschap. Dat geldt zowel voor gecoachte als coach. Een gesprek met Froukje Wirtz over onze omgang met levensparadoxen en basale angsten.